Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Moderntech Sp. z o.o.

Adres sklepu:

Moderntech Sp. z o.o.
Gorzewo, ul Kruk 4a
09-500 Gostynin

NIP PL 775 263 50 58
REGON 101043209

Tel: 24 361 76 44

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, realizowaną przez serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. 

8. Informacje na temat kosztów i sposobu wysyłki dostępne są w zakładkach: płatności i dostawa.

§1

Zamówienia

1. Dokonanie zakupu na naszym sklepie możliwe jest poprzez:

• Wypełnienie formularza dostępnego na stronie (po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  wskazująca sposób potwierdzenia)

• Złożenia zamówienia na maila

• Złożenia zamówienia telefonicznie i potwierdzenie go mailowo

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§2

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawa.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§4

Reklamacje

1. Konsument ma prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zalecamy sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę do późniejszej

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione przez klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

6.Uwaga! Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§5

Opis procedury reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje poprzez formularz w zakładce Kontakt z nami, mailowo lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer paragonu lub faktury VAT),

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Po otrzymaniu towaru Klient ma prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny (towar nie może być uszkodzony oraz posiadać widocznych śladów montażu) oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

2. Aby dokonać zwrotu można wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, który jest dostępny w zakładce Kontakt z nami.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar nie musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu oraz nie jest konieczny paragon wystarczy inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, że nabyto towar u nas (np. wyciąg z konta)

4. Zwrotu pieniędzy dokonujemy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie towaru. Uwaga! Mamy możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. Uwaga! Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentowi - osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument nie ma prawa skorzystania ze zwrotu towaru jeśli przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji na jego własne życzenie.

§7

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Firma Moderntech zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w Pozostałe informacje na temat praw Konsumenta oraz procedur rozstrzygania sporów znajdą Państwo na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -

promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich

publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się

wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.